Zamawianie robót w trybie przetargów publicznych to nie prosta sprawa. Są duże kwoty do wydania i niemałe przedsięwzięcia do wykonania, realizacji.
O wielu rzeczach trzeba pomyśleć, wszystko opisać w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i ogłosić przetarg. Zamawiający musi tak opisać przedmiot zamówienia, aby nie było niedomówień. Wykonawca wprawdzie ma prawo zadawać pytania do momentu składania ofert, ale to na zamawiającym spoczywa duża odpowiedzialność co do właściwego skompletowania załączników, planów, projektów.

Trzeba przewidzieć wszystko ponieważ na gruncie ustawy Prawa Zamówień Publicznych umowa właściwie jest nie do zmienienia. Art. 144 PZP zakazuje dokonywania zmian istotnych postanowień umowy, umowy jako załącznika do ogłoszonego przetargu. N podstawie SIWZ ogłoszonego, wykonawcy kalkulują swoje oferty, dokonuje się wyboru najkorzystniejszej oferty.

Wszelkie zmiany po wyborze oferty mogą powodować łamać zasadę uczciwej konkurencji. Zasada uczciwej konkurencji to podstawa Prawa Zamówień Publicznych. Jedynie nieistotne zmiany w umowie są dopuszczalne; czyli takie co do których zamawiający przewidział w umowie możliwość ich dokonania oraz opisał, określił warunki tych zmian.

Zmiany treści umów są często powodem wszczynania sporów w Krajowej Izbie Odwoławczej. Rozstrzygnięcie przetargu pod rygorami Prawa Zamówień Publicznych, podpisanie umowy przez zamawiającego i wykonawcę to dopiero początek wzajemnej współpracy i początek relacji, czasem burzliwych.

Aby wszystko jednak, mimo złożoności procesu zamawiania i realizacji niełatwych, poszło w miarę gładko obie strony powinny się szkolić. Szkolenia są dedykowane dla zamawiających i osobne szkolenia dla oferentów, wykonawców. Pieniądze wydane na każde szkolenie zwróci się wielokrotnie przy następnym ogłoszonym przetargu.

Leave a comment