Kodeks pracy do dokument nie zawsze lubiany przez pracodawców. Może inaczej, lubiany tylko wtedy, gdy mówią pracownikom o ich obowiązkach, a rzadko wtedy, gdy mowa jest po przywilejach pracowniczych. Jakie największe błędy i nadużycia popełniają pracodawcy?

Niewypłacanie wynagrodzenia

Nie chodzimy do pracy dla przyjemności ani po to, aby zapewnić sobie rozrywkę. Pracujemy po to, aby zarabiać pieniądze i otrzymywać wynagrodzenie w terminie, co najmniej raz w miesiącu. Kodeks nie określa, czy ma być ono wypłacane po przepracowanym miesiącu, czy z góry. Istotne jest to, że w ściśle określonym terminie. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla niewypłacenia wynagrodzenia. Jest to obowiązek bezwzględny, pracodawca nie może się wiec tłumaczyć brakiem pieniędzy, płynności finansowej czy oczekiwaniem na własne honoraria.

Nieprzestrzeganie ustalonego czasu pracy

Pracodawca ma obowiązek wymagania od nas poświecenia na pracę określonych godzin. Tyle tylko, że musi pamiętać o naszym prawie do odpoczynku i przestrzegania określonych godzin i limitów przerw. Prawo do przerwy i odpoczynku, praca zgodnie z ustalonym wcześniej grafikiem i respektowanie prawa do celebracji świąt, to nie przywilej pracowniczy, a obowiązek pracodawcy.

Brak urlopu

Niezbywalnym prawem pracownika jest wypoczynek w trakcie urlopu. Przerwa musi trwać nie krócej niż dwa tygodnie. Co ważne, wypłata ekwiwalentu za urlop nie jest żadnym rozwiązaniem, jest to nadal łamanie Kodeksu Pracy. Pracownik musi wykorzystać urlop do 30 września kolejnego roku, w innym razie pracodawca zostanie ukarany karą grzywny.

Brak umowy

Umowa o pracę musi bezwzględnie być podpisana przed przystąpieniem pracownika do pracy. Co istotne, należy dokładnie sprawdzić, czy umowa cywilnoprawna nie zawiera w treści żadnego parametru, który wskazywałby na inny stosunek pracy. Nie jest istotny tytuł dokumentu, a jego treść.

Łamanie zasad BHP

Praca w biurze nieczęsto sprawia zagrożenie dla życia i zdrowia pracownika. Zupełnie inaczej jest w przypadku pracowników zatrudnianych przy produkcji czy na budowie. Niestaranność i brak przestrzegania ustalonych zasad, brak odzieży ochronnej, złe zabezpieczenie miejsca pracy mogą prowadzić do tragedii.

Leave a comment