Ochrona dłoni jest bardzo ważna. To nimi wykonujemy wszystkie czynności, świadczą one o naszej zwinności i umiejętnościach manualnych. To dzięki nim postrzegamy świat, czujemy ciepło, zimno i dotyk drugiej osoby.

Ochrona dłoni jest także ważnym aspektem podczas wykonywania wszelkiego rodzaju prac. Prace budowlane, prace magazynowe, stolarskie, hutnicze. Wszędzie tam, gdzie istnieje ryzyko uszkodzenia dłoni, a już szczególnie w zakładach pracy, konieczne jest stosowanie ochrony indywidualnej w postaci rękawic ochronnych.

Rodzaje rękawic ochronnych

Typy rękawic, których zadaniem jest ochrona dłoni, ale także przedramion, pracowników wykonujących czynności na stanowiskach pracy niosących za sobą pewne zagrożenia, możemy mnożyć. Od zwykłych rękawiczek lateksowych, które chronią od czynników chemicznych i biologicznych, przez zwykle rękawice ochronne wykorzystywane przy pracach lekkich, rękawice budowlane ograniczające odciski i otarcia, po rękawice antyprzecięciowe, które chronią ręce pracowników przez rozcięciem, przetarciem lub cięższym urazem. Wśród rękawic ochronnych pojawią się jeszcze jeden typ, nie często wymieniany, ponieważ stosuje się do przy szczególnym rodzaju prac. Mowa o rękawicach elektroizolacyjnych.

Rękawice elektroizolacyjne

Rękawice elektroizolacyjneto typ rękawic ochronnych wykorzystywanych podczas prac elektrycznych. Są przebadane na oddziaływanie termiczne łuku elektrycznego zgodnie z wszelkimi niezbędnymi normami. Ich dobór do konkretnego stanowiska pracy powinien zostać uzgodniony z inspektorem do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważna w przypadku wyboru rękawic elektroizolacyjnych jest nie tylko ochrona indywidualna pracownika, ale również dobór parametrów technicznych niezbędnych na danym stanowisku w odniesieniu wymagań napięciowych obsługiwanych przez pracownika.

Wygląd rękawic elektroizolacyjnych

Rękawice elektroizolacyjne swoim wyglądem przypominają rękawice do sprzątania. Niech Was jednak nie zwiedzie żółty kolor niektórych rękawic tego typu. Na rynku dostępne są bowiem skórzane rękawice elektroizolacyjne.

Ten typ rękawic ochronnych charakteryzuje się dość sporymi rozmiarami, a to dlatego, że wewnątrz rękawic umieszczane są wkładki z bawełny, które niwelują potliwość rąk. Każda rękawica jest sprawdzana pod względem izolacji elektrycznej oraz posiada atest dopuszczający do użycia. Jest to niezmiernie ważne, ponieważ prąd znajdzie każdą dziurę i każde ujście. Dlatego warto zapamiętać, że rękawice elektroizolacyjne zabezpieczają nie tylko dłonie, ale całego człowieka.

Leave a comment