W Polsce możliwe jest jednoczesne prowadzenie działalności gospodarczej i praca na etacie. Niemniej jednak nie każdy będzie mógł założyć firmę i wykonywać podobne zadania do tych, które przewiduje jego umowa o pracę. Warto więc sprawdzić, czy w umowie nie znajduje się zapis o zakazie konkurencji. Pracodawcy bardzo często wprowadzają owy zakaz, aby ich pracownicy nie „podbierali” im klientów. Przykładowo, jeśli księgowego pracującego w biurze rachunkowym obowiązuje zakaz konkurencji, to nie może on założyć własnej działalności polegającej na rozliczaniu firm czy osób fizycznych. Niemniej jednak nie ma przeciwwskazań, aby księgowy założył działalność na przykład w zakresie usług budowlanych. Co ciekawe, zakaz konkurencji może obowiązywać także przez pewien czas po zerwaniu stosunku pracy. Jego złamanie może skończyć się wypowiedzeniem umowy o pracę, a także nałożeniem kar finansowych na pracownika.

Składki ZUS pracującego przedsiębiorcy

Wysokość składek ZUS, jakie co miesiąc będzie musiał odprowadzać przedsiębiorca, zależy tak naprawdę od osiąganego przez niego wynagrodzenia w ramach umowy o pracę. Jeżeli osiągamy minimalne wynagrodzenie, to nie musimy opłacać składek na ubezpieczenie społeczne z tytułu prowadzonej działalności. Jeżeli zaś nasze wynagrodzenie jest niższe, niż minimalna krajowa, to będziemy musieli składki społeczne zapłacić. Obowiązkowa jest dla każdego przedsiębiorcy składka zdrowotna – płacimy ją zarówno od etatu, jak i prowadzonej działalności. Przedsiębiorcy, którzy pozostają w stosunku pracy, nie mogą skorzystać z preferencyjnego ZUS-u. Wynika to z faktu, iż składki na ubezpieczenie opłaca za nich pracodawca. Nie ma tutaj znaczenia, w jakiej wysokości wynagrodzenie osiągamy.

Więcej wiadomości na ten temat znajdziesz na stronie https://www.wikihasla.pl/

Wybór formy opodatkowania

Przedsiębiorcy mają do wyboru kilka form opodatkowania – kartę podatkową, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatek liniowy czy podatek rozliczany według skali. Chcąc rozliczać się z przychodów z działalności za pomocą karty podatkowej lub ryczałtu, musimy spełnić szereg wymogów ustawowych. Z podatku liniowego zaś nie mogą skorzystać osoby, które wykonują działalność na rzecz swojego obecnego lub byłego pracodawcy. Rozliczając się za pomocy karty podatkowej, ryczałtu czy podatku liniowego, musimy składać do urzędu skarbowego dwie deklaracje podatkowe. Jedna dotyczy przychodów uzyskiwanych z pracy na etacie, druga – z działalności gospodarczej. Najwygodniejszą formą opodatkowania dla przedsiębiorców jest podatek rozliczany według skali. Składamy wtedy jedną deklarację podatkową oraz mamy prawo do skorzystania z różnego typu ulg. Niemniej jednak należy pamiętać, że ta forma opodatkowania jest korzystna jedynie dla osób, których przychody nie przekraczają  85 528 zł rocznie.

Po więcej informacji udaj się na http://www.grojecmaly.pl/

Zwolnienie lekarskie

Zdarza się, że zarówno pracownicy, jak i przedsiębiorcy, muszą udać się zwolnienie lekarskie. Kwestia l4 w przypadku, gdy jednocześnie pracujemy i prowadzimy firmę, jest nieco bardziej skomplikowana. Przebywając na zwolnieniu nie możemy bowiem wykonywać jakiejkolwiek pracy zarobkowej. W związku z tym nie możemy również prowadzić firmy, zawierać transakcji, czy też podpisywać umów handlowych. Sprawy firmowe, na czas zwolnienia lekarskiego, należy przekazać innej osobie. Alternatywnym rozwiązaniem może być zawieszenie działalności gospodarczej. Co ważne, pracujący na etacie przedsiębiorcy otrzymają zasiłek choroby z ZUS. Niemniej jednak ten może wszcząć kontrolę, której celem jest wyjaśnienie, czy właściciel firmy nie prowadzi w czasie zwolnienia jej bieżących spraw. Jeśli ZUS zdobędzie dowody na to, że w czasie choroby była prowadzona działalność (dotyczy to właściciela firmy, a nie osoby, której przekazano prowadzenie bieżących spraw), to może cofnąć wypłatę zasiłku.

Czy to się opłaca?

Prowadzenie firmy przy jednoczesnej pracy na etacie jest jak najbardziej opłacalne. Warto wziąć pod uwagę przede wszystkim niskie składki ZUS, jakie musi odprowadzić przedsiębiorca. Co więcej, praca na etat daje zabezpieczenie finansowe na wypadek, gdyby nasz biznes nie przynosił oczekiwanych dochodów. Założenie własnej firmy może być pierwszym krokiem do tego, aby porzucić pracę na etacie. Niemniej jednak jest to również świetny sposób na to, aby po prostu dorobić sobie do pensji.

Leave a comment