Gramatyka angielska spędza sen z powiek wielu osobom uczącym się języka angielskiego. Trudność sprawiają zarówno przedimki, jak i czasy. Problem z nimi mają nie tylko osoby, które zaczynają uczyć się tego języka, ale i dobrze się nim posługujące. Jak sobie poradzić ze skomplikowaną angielską gramatyką? Jakie techniki ułatwiają zrozumienie i stosowanie czasów i przedimków.

Problemy z przedimkami a, an i the

W angielskiej gramatyce występuje wiele konstrukcji nieznanych nam z języka polskiego. Jedną z nich są przedimki. Przedimki nazywane w angielskiej gramatyce articles dzielą się na określone (the) i nie określone (a i an).  Określają one, czy dana rzecz jest znana osobie, która się wypowiada oraz tej, która odbiera komunikat. To jaki przyimek się użyje, uzależnione jest również, od tego, na jaką głoskę zaczyna się wyraz, w jakiej liczbie występuje oraz czy jest policzalny. W teorii stosowanie articles wydaje się skomplikowane, jednak lekcje na https://szybkanauka.pro/przedimki-a-an-the/ pokazują jak w praktyce je stosować i rozwiewa wątpliwości, jaki przedimek użyć w danej sytuacji.

Jeśli chcesz poznać 3 najważniejsze zasady, dzięki którym nie będziesz mieć więcej problemów z zastosowaniem przedimków a, an i the, obejrzyj ten film https://www.youtube.com/watch?v=VKZKQG12FFo.

Kiedy stosować Present Simple, a kiedy Present Continuous?

Niewiele mniej problemów sprawiają czasy angielskie. Jednym z często pojawiających się problemów jest dylemat, kiedy stosować Present Simple, a kiedy Present Continuous. Obydwa te czasy wykorzystywane są do opisu czynności w czasie teraźniejszym. Istnieją jednak wyraźne różnice w ich zastosowaniu. Teoria gramatyki mówi, że czas Present Simple stosuje się, jeśli mówi się o naszych czynnościach i zwyczajach, które wykonujemy często. Present Continuous ma natomiast zastosowanie w momencie, gdy opowiada się o czynnościach lub zdarzeniach, które mają miejsce w danym momencie.

Najlepszym sposobem rozwiązania problemów ze stosowaniem czasów Present Simple i Present Continuous są praktyczne ćwiczenia. Samodzielne budowanie zdań w obydwóch tych czasach i ćwiczenie na przykładach z życia wziętych szybko pozwala zrozumieć różnicę pomiędzy Present Simple i Present Continuous.

Problemy z czasem Perfect

Trudności z angielską gramatyką wynikają również z czasu Present Perfect. Język polski opisuje go jako czas teraźniejszy dokonany. Polskim uczniom trudno jednak zrozumieć specyfikę czasu Perfect, ponieważ polska gramatyka nie zna takich konstrukcji. Anglicy używają czasu Present Perfect, aby opisać czynności, które rozpoczęły się jakiś czas temu i trwają do chwili, w której się o nich opowiada. Czas ten ma również zastosowanie w przypadku czynności, które zostały zakończone przed chwilą, ale ich skutki widoczne są w teraźniejszości. Aby oddać specyfikę tego czasu, konieczne jest stosowanie charakterystycznych określników. Najpopularniejsze to since i for, inne to: just, yest, already, today, last week/month/ year, recently.

Podobnie jak w przypadku innych konstrukcji angielskiej gramatyki, czas Perfect najlepiej przećwiczyć w praktyce. Samodzielne zbudowanie w nim zdań pozwoli zrozumieć jego specyfikę i zapamiętać, w jakich sytuacjach go stosować.

Leave a comment