Firmy produkcyjne idą z duchem czasu, aby sprostać konkurencji w swojej branży. Procesy i cykle produkcyjne są opracowywane i udoskonalane w taki sposób, aby przynosiły jak największy zysk z przedsiębiorstwa. Ciągłe doskonalenie procesu produkcji wymaga wdrożenia odpowiedniego systemu, który zapanuje nad ogromem informacji niezbędnych do przetworzenia i dostarczy jasnych danych kadrze zarządzającej.

MOM w ramach Manufacturing Execution  Systems

MOM jest to skrót od Manufacturing Operations Management, którego zadaniem jest zarządzanie operacjami produkcyjnymi. W oparciu o MOM ustala się zasady niezbędne do utrzymania produkcji na jak najwyższym poziomie i jakości bacznie czuwając nad prosperowaniem każdego elementu istotnego w cyklu produkcyjnym, w tym głównie maszyn. MOM jest narzędziem dostarczanym przez takie aplikacje, jak MES http://operatorsystems.pl/operator/czym-jest-operator, czyli Manufacturing Execution Systems. MES przekształca procesy operacyjne oraz pozyskane informacje, aby zapewnić pełną wydajność produkcji. Pozwala zarządzać nie tylko samą wydajnością, ale również jakością, recepturami wykorzystywanymi w produkcji oraz partiami produktu.

MOM vs. KPI

Manufacturing Operations Management może mieć kilka zastosowań. Jedną z nich jest optymalizacja wydajności sprzętu poprzez ewoluowanie do maksymalnej funkcjonalności. W tym celu niezbędne jest zintegrowanie systemów operacyjnych i ich zautomatyzowanie. Inną rolą MOM jest nadzorowanie kluczowych wskaźników wydajności produkcji. Co za tym idzie, w dalszych krokach możliwe jest ustandaryzowanie procesu, a także jego ulepszenie, a tym samym uzyskanie większej wydajności produkcji całego zakładu w stosunku do lat poprzednich lub poczynań konkurencji.

Czy warto wdrożyć Manufacturing Execution Systems wraz z Manufacturing Operations Management? Zdecydowanie tak. Dostajemy dostęp do danych, na podstawie których możemy tworzyć nowe strategie i nieustannie ulepszać proces produkcyjny. Dzięki MOM cały czas trzymamy rękę na pulsie i eliminujemy sytuację powodujące straty, takie jak chociażby przestój.

Leave a comment