Outsourcing to pojęcie stosowane w odniesieniu do sytuacji, gdy firma zleca wykonywanie zadań na jej rzecz podmiotom zewnętrznym. Może to dotyczyć zarówno działalności całych działów, jak i być ograniczone tylko do konkretnych projektów realizowanych w określonym czasie. Rozwiązanie to staje się coraz popularniejsze, zwłaszcza w przypadku dużych, prężnie rozwijających się organizacji. Dlaczego zatem i kiedy warto je rozważyć?

Korzyści związane z outsourcingiem

Główną zaletą jaką niesie za sobą skorzystanie z usług outsourcingowych jest odciążenie działów wewnętrznych firmy z obowiązków. Ponad to, często wiąże się to z redukcją kosztów, gdyż nie musimy inwestować w zatrudnienie i szkolenie własnej kadry czy też w bazę techniczną. Nawiązując współpracę z zewnętrznymi specjalistami mamy gwarancję, że posiadają oni już niezbędne kwalifikacje i bogate doświadczenie, którymi mogą wesprzeć strukturę naszej organizacji.

Są to osoby wysoce wyspecjalizowane, które nieustannie poszerzające swoją wiedzę, by jak najlepiej odpowiadać na aktualne potrzeby rynku. Z outsourcingu korzysta się najczęściej w dziedzinach takich jak księgowość, zaopatrzenie, IT, szkolenia czy administracja kadrowa. Powszechnie oferowaną usługą są ponad to audyty oparte na dokładnej analizie i pozwalające na wyciągnięcie wartościowych wniosków. Na ich podstawie może również zostać nawiązana dalsza współpraca.

Outsourcing HR do zadań specjalnych

Human Resources jest niezwykle ważnym obszarem działania każdej firmy. Obejmuje takie zagadnienia jak rekrutacja, rozwój i szkolenia pracowników czy wdrażanie systemów motywacyjnych. I choć każda firma powinna posiadać własny dział zarządzania zasobami ludzkimi, nie musi on zajmować się bezpośrednio wszystkimi z tych zadań. Pracodawca będzie wiedział najlepiej, gdy pojawiające się potrzeby będą miały charakter poboczny. Wówczas, może on podjąć decyzję, by jego wewnętrzny zespół został wsparty przez usługi outsourcingowe. Dzięki temu wszyscy pracownicy będą mogli skupić uwagę na najistotniejszych celach. Specjaliści zewnętrzni najczęściej zajmują się standaryzacją działań, w szczególności wspomnianych procesów rekrutacyjnych. W tym miejscu możemy mieć pewność, że zostanie on starannie poprowadzony od momentu rozpoczęcia poszukiwań idealnego kandydata, aż po samo zatrudnienie.

W ramach outsourcingu HP często korzysta się także z pomocy przy badaniu predyspozycji zawodowych czy ocenach pracowniczych. Zaangażowanie osób zewnętrznych w te procesy może być wyjątkowo ważne z punktu widzenia samych pracowników, gdyż daje to poczucie większej swobody współpracy. Brak bezpośredniego powiązania specjalisty HR z pracodawcą może skutkować postrzeganiem go jako osoby bardziej niezależnej i obiektywnej. To zmniejsza lęk przed oceną, co z kolei przekłada się na bardziej rzetelne wyniki obserwacji. Możliwości wykorzystania outsourcingu jest wiele, jednak wszystko zależy przede wszystkim od indywidualnych potrzeb organizacji.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą payroll.pl oferującą usługi z zakresu outsourcingu kadrowo-płacowego.

Leave a comment