Zamierzasz sprzedać lub kupić nieruchomość? Jeśli tak, to zapewne pragniesz, by została ona wiarygodnie wyceniona. Dzięki temu masz pewność, że transakcja zostanie przeprowadzona w prawidłowy sposób, a jej strony będą usatysfakcjonowane. Wykonywaniem tego typu czynności zajmuje się wykwalifikowany rzeczoznawca majątkowy, który posiada do tego odpowiednie uprawnienia.

Rzeczoznawca majątkowy — kiedy jego wsparcie jest niezbędne?

Wycena nieruchomości sporządzona przez rzeczoznawcę majątkowego jest wykonywana między innymi w takich sytuacjach jak:

  • transakcja sprzedaży nieruchomości (w szczególności w sytuacji, gdy jej zakup jest finansowany bankowym kredytem hipotecznym),
  • rozliczenia podatkowo – skarbowe,
  • umowy darowizny.

Podczas swojej codziennej pracy rzeczoznawca majątkowy wykonuje wyceny w zakresie takich obiektów jak: lokale mieszkalne, lokale niemieszkalne, działki budowlane oraz grunty zabudowane różnego typu budynkami.

Rzeczoznawca majątkowy jako zawód, który wymaga specjalnych uprawnień

Dokonywanie wycen w zakresie nieruchomości to czynności, które bezpośrednio ingerują w stosunki majątkowe stron transakcji. Taki stan rzeczy oznacza, że konieczne jest obwarowanie zawodu rzeczoznawcy nieruchomości określonymi wymogami. Profesja rzeczoznawcy majątkowego w Polsce jest zawodem, który wymaga uzyskania specjalnych uprawnie państwowych. Aby móc legalnie wykonywać tego typu obowiązki, należy:

  • posiadać wykształcenie wyższe oraz ukończyć studia podyplomowe w zakresie wyceny nieruchomości (lub ukończyć studia wyższe spełniające minima programowe stawiane studium podyplomowym w tym zakresie),
  • posiadać zdolność do czynności prawnych,
  • posiadać doświadczenie zawodowe w obszarze związanym z wyceną nieruchomości (ukończyć praktyki zawodowe),
  • posiadać status niekaralności (w tym m.in. w szczególności za przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi gospodarczemu),
  • ukończyć z pozytywnym wynikiem państwowy egzamin kwalifikacyjny.

Powyższe czynniki mają za zadanie zagwarantować, że wyceną nieruchomości będzie zajmować się rzeczoznawca, który jest nie tylko specjalistą, ale osobą postępującą z poszanowaniem obowiązujących norm i przepisów prawa.

Osobom, które zajmują się wyceną nieruchomości bez posiadania zezwolenia, grożą dotkliwe sankcje finansowe — mogą one sięgać nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Wycena majątkowa nieruchomości — Jaworzno i okolice

Profesjonalni rzeczoznawcy majątkowi działają na terenie całego kraju. Jednym z nich jest Barbara Włodarczyk (uprawnienia zawodowe 7282). Głównym obszarem prowadzonej przez nią działalności jest Jaworzno oraz okolice (województwo śląskie i niektóre powiaty województwa małopolskiego).

Więcej informacji dowiesz się na stronie https://www.wycenawlodarczyk.pl/

Leave a comment