Karierę i rozwój pilota można podzielić na szereg różnych etapów, z których każdy daje mu inne uprawnienia i możliwości. Podobnie, jak w każdym innym zawodzie, ścieżka rozwoju jest tutaj długa, wymaga czasu, odpowiednich kursów i zdobywania kolejnych licencji, pozwalających osiągać coraz to nowe progi „wtajemniczenia”.

Pierwsza licencja przyszłego pilota

Pierwszym etapem na drodze pilota jest szkolenie do najbardziej podstawowej licencji, jaką jest PPL(A) czyli pilotowanie samolotów o mniejszej masie i wyłącznie do celów turystycznych, nieodpłatnych. Jej uzyskanie pozwala sterować samolotami z ograniczeniem wyłącznie do lotów dziennych, i do masy startowej 5700 kg. Loty nocne wymagają wyrobienia dodatkowych uprawnień.

Przystąpienie do takiego pierwszego, pilotażowego kursu ma konkretne wymagania. Na podstawie danych z Ośrodka Lotniczego AZL https://osl.azl.pl/project/licencja-ppla-kurs-szkolenie/ – kandydat do licencji PPL(A) musi mieć ukończone przynajmniej 16 lat w dniu przystąpienia do kursu, posiadać orzeczenie lotniczo-lekarskie klasy 1 lub 2, a po ukończeniu szkolenia, zanim przystąpi do państwowego egzaminu, musi skończyć 17 lat. Samo szkolenie to dwie części, teoretyczna i praktyczna, podczas których przyszły pilot nabiera zarówno wiedzy, jak i umiejętności praktycznych umożliwiających mu samodzielne sterowanie samolotem oraz wykonywanie wszystkich manewrów wraz ze znajomością procedur awaryjnych.

Licencja pilota zawodowego

Szkolenie do licencji pilota zawodowego, to kolejny etap po zdobyciu PPL(A). Co ważne, nie można tych etapów przeskoczyć, a osoba zamierzająca zostać pilotem zawodowym musi posiadać najpierw licencję do lotów turystycznych (nieodpłatnych). Zgodnie z wymogami opisanymi na stronie https://osl.azl.pl/project/cpla-samolot/ kandydat musi mieć również wykształcenie minimum średnie (ukończone maturą), orzeczenie lotniczo-lekarskie i już zaliczony na koncie nalot ogólny w wysokości przynajmniej 150 godzin. Jak więc widać, nie ma możliwości przeskoczenia pewnej ścieżki rozwoju na drodze pilota, i żeby uzyskiwać kolejne uprawnienia, niezbędne jest posiadanie również wcześniejszych. Ten ciąg wiedzy i praktyki jest bardzo ważny, ponieważ pozwala dopuszczać do zdobywania kolejnych licencji wyłącznie ludzi, którzy już mają doświadczenie, a ich umiejętności niezbicie potwierdziła Lotnicza Komisja Egzaminacyjna (Państwowa).

Podobnie jak w przypadku uprawnień PPL(A), tak i uprawnienia CPL(A), wymagają zaliczenia szkolenia teoretyczno-praktycznego. Teoria w tym przypadku jest o wiele bardziej rozbudowana i uwzględnia również wykłady, konsultacje i platformę e-learningową, dzięki której przyszły pilot zawodowy może na bieżąco śledzić swoje postępy i wracać do materiałów. Praktyka to loty na zaawansowanych maszynach o znacznie większej masie. Mowa tu m.in o samolotach Tecnam p2008 mk II, PZL 150 Koliber, Cessna 150/152, Cessna 172, ale i Pa-28 Arrow czy Pa-34 Seneca II. Ważną częścią praktyki są też loty w warunkach symulowanych i loty na maszynach klasy Complex.

Leave a comment