Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBAN

Śląska Sieć Aniołów Biznesu SilBAN umożliwia kontakty między pomysłodawcami innowacyjnych przedsięwzięć gospodarczych, którzy nie posiadają dostatecznego kapitału dla realizacji swojego przedsięwzięcia, a Aniołami Biznesu - inwestorami dysponującymi kapitałem i zainteresowanymi zaangażowaniem go w przedsięwzięcie o potencjalnie wysokiej stopie zwrotu.

- Zorganizowanie na terenie Śląska rynku prywatnego kapitału venture capital w formie regionalnej sieci powiązań wzmocnionej poprzez kontakty z tego typu sieciami w Europie i na Świecie
 - Poszukiwanie nowych metod i narzędzi finansowego wspomagania przedsiębiorstw oraz doskonalenia już istniejących, zmierzających do zwiększenia ich kapitałów własnych (private equity) i ich potencjału rozwojowego