Zarząd

Dorota Grudzińska – Prezes Zarządu

 

Rada Nadzorcza

Rudolf Widziszowski – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Dorota Janik – Wiceprzewodnicząca   Rady Nadzorczej, 

Tadeusz Pawliszewski – Członek Rady Nadzorczej.